Schools out!

Dags för sommarlov. Nu står samvetet som ensam arbetsgivare fram till början av september.

Creative Commons License

Leave a comment