Två konferenser

Före sommaren skickade jag artiklar till två evenemang med hopp om att få presentera min forskning där. Mina artklar accepterades för presentation till båda evenemangen. Först på tur står en doktorandkonferens vid London School of Economics den 15-16 september. Där presenterar jag ett papper med titeln “Auditing in the public intererst? Client acceptance policies and the market for ‘bad apples'”. Den 27 oktober är det sedan dags för doktorandkolloqiumet på EARNETs bienala symposium i Amsterdam. Där presenterar jag pappret “Framing failure in the Swedish supervisory board of public accountants’ disciplinary cases”. Jag kommer också att deltaga vid själva symposiumet som äger rum de påföljande två dagarna, dvs. den 28-29 oktober.

Creative Commons License

Tags: , ,

Leave a comment