Seminarium med Fred Jacobs

Fred Jacobs från Georgia State University besökte Uppsala för ett informellt seminarium. Hans idéer kring dels redovisningsforskningens (samt företagens redovisningsavdelningars) minskade beydelse och relevans, samt dels indéerna kring de amerikanska reodovisningsakademikarnas allt för nära vänskapsband med revisionsfirmorna och storbolagen var tankeväckande.

Creative Commons License

Tags: ,

Leave a comment