Rhetoric and Narratives in Management Research (RNMR)

Den 8-13 maj är det dags för konferens i Barcelona. Retorik och narrativ är temat. Måndag t o m onsdag är det doktorandseminarier och därefter den egentliga konferensen. Jag kommer presentera mitt papper om revisorernas policies för val och riskhantering av nya och befintliga klienter.

Creative Commons License

Tags: , ,

Leave a comment