Accept-besked från AAAJ ! ! !

Idag låg det ett trevligt brev i Gustavs brevlåda: AAAJ har (givet några “minor revisions”) accepterat vår artikel “The construction of top management as a good steward: a study of Swedish annual general meetings” för publicering. Ärligt talat hade jag inte riktigt vågat hoppats på detta. Desto härligare då när det nu är ett faktum.

Creative Commons License

Tags: , ,

Leave a comment