Reactor i skärgården

Efter två sena semestrar är nu höstterminen 2004 äntligen igångsparkad. Detta skedde denna gång med ett inledande tvådagars Reactormöte på Svartsö i Stockholms skärgård den 26-27 augusti. Tuffare start på terminen går faktiskt att tänka sig.

Creative Commons License

Tags: ,

Leave a comment