EIASM Workshop on Audit

Härnäst på schemat står EIASMs workshop om revision i Köpenhamn den 9-11 september. Jag kommer presentera “Stories about discomfort: Becoming comfortable with comfort theory.” Detta är en reviderad version av det papper som presenterades i Prag under våren.

Creative Commons License

Tags: , , ,

Leave a comment