Saltider

De kommande två veckorna går i undervisningens tecken. Vecka 43 ägnas åt föreläsningar om revision och vecka 44 seminarier i analys av årsredovisningar.

Creative Commons License

Tags: ,

Leave a comment