Första artikeln för review

Artikeln jag skrivit på tillsammans med Bino Catasús i drygt ett år har nu skickats in till en vetenskaplig tidskrift för review. Reject direct eller lever hoppet? Svaret hittar ni här när det kommer.

Creative Commons License

Tags: , ,

Leave a comment