Reactor i skärgården (igen)

Även denna termin inleds med ett Reactormöte i Stockholms skärgård. Denna gång sker mötet på Strand hotell i Öregrund över månadsskiftet januari/februari. Professor Robin Roslender från University of Stirling Scotland, UK, är inbjuden att agera gästreviwer.

Creative Commons License

Tags: ,

Leave a comment