Undervisning

Undervisningen är denna gång koncentrerad till terminens första halva. Företagsekonomi för biologer, seminarieövning i årsredovisningsanalys samt föreläsningar om revision står eller stod på schemat.

Creative Commons License

Tags: ,

Leave a comment