På västfronten intet nytt

Tiden löper på utan något specifikt att rapportera. Den mesta undervisningen för terminen är avklarad. Nu återstår endast fyra seminariegrupper av årsredovisningsanalyserande studenter att vägleda. Kursen på GRI i Göteborg som jag rapporterat om tidigare går också den mot sitt slut. Den har varit riktigt bra och så har jag fått en chans att stifta lite närmare bekantskap med Göteborg. Vi kommer bra överens. Nu återstår bara en resa västerut denna vår. Utöver detta är det som återstår deadlines för två workshops till hösten. Till dessa får jag säkerligen anledning att återkomma längre fram under våren.

Creative Commons License

Tags: , ,

Leave a comment