Artikel nr 2 till review

Min och Gustavs artikel, som baserar sig på en undersökning där alla Reactorgruppens sju medlemmar deltog genom att gå på sammanlagt 36 bolagsstämmor, har nu skickats för review. Håll tummarna!

Creative Commons License

Tags: , ,

Leave a comment