Two Reviews

Har erhållit kommentarer på både mitt och Gustavs och mitt och Binos papper. Pappret med Bino var review nr två där bara den ena av reviewrna behövde övertygas (den andra reviewern var nöjd med pappret som det var redan som den första version vi skickade och därför bortplockad ur leken av editorn till reviewrunda nr 2). Tyvärr lyckades vi dåligt med att övertyga hon/han om vårt pappers förträfflighet även denna gång. Men trägen vinner…

Mitt och Gustavs papper som skickades in lite på vinst och förlust blev sågat men inte rejectat. Under omständigheterna tycker jag detta är goda besked. Mycket jobb kommer krävas för publicering, men, vi är i alla fall fortfarande med i matchen.

Creative Commons License

Tags: , ,

Leave a comment