Föreläsning i Uppsala

Föreläste idag på kursen The Role of Accounting on the Capital Market, som hålls vid Uppsala universitet av forskningsgruppen Reactor. Jag talade om revision och revisionsmisslyckanden med utgångspunkt i min studie av Revisorsnämndens disciplinärenden.

Creative Commons License

Tags: ,

Leave a comment