Comfort-artikeln försök 3

Jag och Bino har nu skickat en tredje version av vår artikel om revision sedd genom “comfort theory” lins till editorn för review. Troligen är det ‘make or break’ som gäller denna gång. Osannolikt (men inte otroligt) att han ber oss revidera artikeln ytterligare en gång.

Creative Commons License

Tags: , ,

Leave a comment