Möte med Revisorsnämnden

Presenterade idag min undersökning av Revisorsnämndnes disciplinärenden för … Revisorsnämnden. Ca 15 personer deltog i mötet (inkl. direktör Strömberg och de som arbetar med disciplinärendena) och det blev en mycket givande diskussion om vilka slutsatser som kan dras utifrån det material jag sammanställt. Mötet var en positiv erfarenhet.

Creative Commons License

Tags: , ,

Leave a comment