Presentation för Ernst & Young

Presenterade fakta och preliminära slutsatser från min sammanställning av Revisorsnämndens disciplinärenden för ca 45 personer (partners & managers?) från Ernst & Young.

Creative Commons License

Tags: , ,

Leave a comment