Slutseminarium i november

Den 20:e november är det dags för mitt slutseminarium. Kim K. Jeppesen från Copenhagen Business School har accepterat att vara opponent.

Creative Commons License

Tags: ,

Leave a comment