Doktor Ström

Igår disputerade Niklas Ström på avhandlingen Essays on Information Disclosure: Content, Consequence and Relevance vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Jag hade förmånen att få agera toastmaster på den efterföljande festen. Niklas har ingått i samma forskargrupp som jag: Reactor under ledning av professor Jan-Erik Gröjer (Uppsala) och doktor Bino Catasús (Stockholm). Niklas är den första i gruppen som disputerar så vi andra är till lika mått stolta som avundsjuka.

Creative Commons License

Tags: ,

Leave a comment