I väntan på ett slutseminarium

Måndagen den 20 november kl 10 i Styrelserummet på företagsekonomiska institutionens hus 3 vid Kräftriket kommer mitt slutseminarium att gå av stapeln. Jag har idag officiellt lämnat ifrån mig texten och kan således inte göra fler ändringar nu. Konstigt att texten upplevdes så mycket bättre helt nyligen, innan jag lämnat den från mig. Manuskriptet som skall diskuteras under ledning av min opponent, Kim Klarskov Jeppesen från Copenhagen Business School, består förutom av kappan av fyra artiklar. Jag är ensam författare till tre av artiklarna, den fjärde är comfort-pappret som jag skrivit med Bino och nu är accepterat för EAR. Ingen av de tre “egna” artiklarna är ännu skickade tll någon tidskrift. Om domen mot dem inte blir allt för hård den 20:e kommer jag dock att skicka dem för jul. (Ta i trä.)





Creative Commons License

Tags: ,

Leave a comment