Bolagsstämmoartikeln försök nr 3

Efter ytterligare ansträngingar (och språkgranskning) har vi nu blivit klara med en tredje version av min och gustavs artikel om bolagsstämmor och hur högsta ledningen där “konstrueras” som goda “stewards” för sina företag. Om jag tolkar editorn rätt så är detta vår sista chans. Det lär således inte bli något försök 4. Men det betyder inte att de inte gillar vår artikel. Den ena reviewern var nöjd med pappret efter förra reviewrundan. Den andra var dock mer missnöjd än gången innan. Tufft läge således. Nåväl, vi har gjort vårt bästa och hoppas kunna övertyga den missnöjda reviewern, eller åtminstone editorn. Vi får se hur det går.

Creative Commons License

Tags: , ,

Leave a comment