Doktor Flöstrand!

Den 1:a december disputerade Per Flöstrand, som medlem nummer två att göra detta i Reactorgruppen, med bravur i hörsal 2 på Ekonomikum i Uppsala. Opponent var Per Nikolaj Bukh. Efteråt var det fest i van der Nootska palatset på Söder i Stockholm.

Creative Commons License

Tags: , ,

Leave a comment