Disciplinärendestudien till review

Under hösten 2003 påbörjade jag en studie av Revisorsnämndens disciplinärenden. Under tiden som gått sedan dess har jag läst alla publicerade disciplinärenden för perioden 1995-2003 samt filat på och internt presenterat otaliga artikelutkast baserade på denna studie. Äntligen har jag nu blivit så pass nöjd med ett av dessa utkast att jag skickat det till en journal för review och-om gudarna är goda-publicering.

Creative Commons License

Tags: , ,

Leave a comment