EAR-16-1-2007

Nu är det (äntligen) här: senaste nummret av the European Accounting Review! Är du inte prenumerant sedan tidigare är det dags att lägga den här publikationen till läslistan nu. Själv finner jag sidorna 35-58 speciellt intressanta. De handlar tydligen om obehag, otrevnad, besvärlighet och obekvämhet (om man får tro Nordstedts Engelsk-Svenska Ordbok) och hur man, eller rättare sagt revisorer, blir kvitt dessa känslor. Följ länken för ett mer utförligt abstract. Auditing Stories about Discomfort: Becoming Comfortable with Comfort Theory – European Accounting Review

Creative Commons License

Tags: , , ,

Leave a comment