Äntligen börjar alla bitar falla på plats…

Nu har jag (äntligen) fått en opponent “på plats” för min disputation. Och äntligen är jag nu “på plats” på feken i Uppsala.

melanders hattfabrikEkonomikum

Eller, på plats och på plats… Datum återstår att bestämma för disputationen och jag har varken fått nyckel, rum eller e-postadress än på Ekonomikum. Men det kommer. Hursomhelst…

  • Keith Robson från Cardiff Business School har accepterat att agera opponent vid min disputation. Professor Robson är både välmeriterad och en person med spännande idéer vilket bäddar för ett intressant seminarium. Och…
  • Den första juli började jag formellt som Universitetsadjunkt vid företagsekonomiska institutionen på Uppsala universitet. I realiteten händer dock inte mycket på en institution under sommaren. Därför känns det mer rätt att säga att jag började min anställning den 23 augusti då institutionens kick off gick av stapeln. Två mycket trevliga halvdagar, inkl. övernattning (23-24 augusti), på Haga Slott i Enköping var ett utmärkt sätt att lära känna de blivande kollegorna. Det känns lite vemodigt att lämna feken i Stockholm men efter de två första dagarna med min nya institution känns detta vemod lite lättare att bära.
Creative Commons License

Tags: , , ,

Leave a comment