Datum för disputation

doktorshatt

Den 9 november kl. 15.00 i Phillipssalen, hus 3, Kräftriket, Stockholm försvarar jag min avhandling Framing Audit Failure – four studies on audit quality discomforts.

Keith Robson från Cardiff Business School är fakultetens opponent.

Betygskommitéen består av följande personer:

  • Professor Ali Yakhlef, Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms Universitet.
  • Professor Barabara Czarniawska, Gothenburg Research Institute, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.
  • Professor Staffan Furusten, SCORE.
Creative Commons License

Tags: , , ,

Leave a comment