Doktor Ersson!

Den 19:e december disputerade Sofi Erson vid Uppsala universitet. Opponent var Ulf Johansson från Mälardalens Högskola. Efteråt var det fest i van der Nootska palatset på Söder i Stockholm.

Creative Commons License

Tags: , ,

Leave a comment