Exekutiv ledamot av Svenska Revisionsakademin

Så, jag har fått ett nytt uppdrag. Jag har blivit ombedd (och accepterat) att agera som exekutiv ledamot för Svenska Revisionsakademin (SRA). Vad innebär det? Till att börja med bör jag klargöra att jag inte är en full medlem av Revisionsakademin. Jag har således inte rösträtt vid akademins två årliga möten. Min roll kan istället beskrivas som akademins Vaktmästare och VD. Jag kommer att ansvara för SRA:s administration, dvs. dess hemsidor [revisionsakademin.se, nordicaccounting.org], redovisning m.m.; vara aktiv i dess marknadsföring, här spelar hemsidan återigen en viktig roll; samt bevaka pågående forskning inom området revision och redovisning för akademins räkning.

Det här är något jag verkligen ser fram emot då (svensk) revisionsforskning och -utbildning är något som ligger mig varmt om hjärtat. Härnäst på programmet står den tredje nationella redovisningkonferensen i Örebro. Konferensen, som tidigare hållits i Uppsala (2004) och Linköping (2006) är initierad av Svenska Revisionsakademin. Flera av akademins ledamöter är också engagerade som talare. Fler spännande saker väntar, bl a ett uppsatsstipendium vilket jag hoppas få anledning att återkomma till längre fram.

Svenska revisionsakademin (SRA) har till uppgift att verka för kunskapsförsörjning och kunskapsutveckling inom redovisning och revision och sammanhörande områden. Det innebär att akademin skall initiera, stimulera och stödja olika aktiviteter inom redovisning och revision.

SRA skall inte annat än i undantag bedriva egen verksamhet utan verkar genom högskolor, universitet och genom olika revisionsorganisationer.

SRA består av 18 ledamöter; från privat och offentlig revisionsverksamhet (8 ledamöter), från kapitalmarknaden (3 ledamöter) samt från högskolor och universitet (7 ledamöter).

Creative Commons License

Tags: , , , , ,

Leave a comment