Tack Handelsbanken!

Sedan den 1 juli är jag återigen forskare på heltid (eller 75% i alla fall, eftersom det är den nedsättning av tjänst som institutionen beviljar). Detta har möjliggjorts genom att jag fått ett så kallat Wallanderstipendium från Handelsbankens forskningsstiftelser. Det är speciellt roligt att få ett Wallanderstipendium eftersom detta inte är något jag kan söka utan något som beviljas efter att den institution man disputerat vid, i mitt fall Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet, nominerar en eller flera personer.

Utöver detta fick det forskningsprojekt som jag är delaktig i, Studies In the Consumption of Accounting (SICA), ett generöst bidrag från samma källa. Jag kommer således inte bara ha möjlighet att forska utan även kunna göra detta i en stimulerande miljö av kollegor och vänner.

Men inte nog med det. Handelsbankens forskningsstiftelser har även beslutat att stödja Stockholm-Uppsala Gröjer Seminars (SUGS). Detta är en ny seminarieserie där någon av de mest framstående forskarna inom redovisningsområdet kommer att bjudas in till Stockholm/Uppsala för att presentera sin forskning. Seminarieserien är uppkallad efter min före detta handledare Jan-Erik Gröjer som tragiskt gick bort förra året. Det är glädjande att se att hans insatser uppmärksammas på det här viset.

Allt detta är mycket goda nyheter för mig personligen, min forskargrupp och för redovisningsforskningen i Stockholm-Uppsala området i allmänhet (speciellt som jag inte var den enda redovisningsforskaren som fick ett Wallanderstipendium och SICA inte var den enda forskargruppen på Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet som fick anslag från forskningsstiftelserna). Ett stort tack till Handelsbanken är således utan tvekan på sin plats.

Creative Commons License

Tags: , , , ,

Leave a comment