SUGS på Sandhamn

Förra veckan drog MUSICA-gänget, som består av redovisningsforskare från Uppsala och Stockholms universitet, ut i Skärgården med ett antal inbjudna gäster. Tack vare finansiellt stöd från Handelsbankens forskningsstiftelser hade vi fått möjligheten att samla ett drygt 20-tal personer med ett gemensamt intresse att ta del av och diskutera Michael Powers tankar om risk som ett begrepp som blivit allt vanligare de senaste åren och och de konsekvenser som det får för samhället och de organisationer som verkar däri. Arrangemanget visade sig bli mycket lyckat och det strålande vår- (sommar?) vädret gjorde förstås sitt till.

SUGS at Sandhamn

Tanken är att detta evenemang, Stockholm-Uppsala Gröjer Seminars (SUGS), skall bli en vartannat år återkommande seminarieserie. Ambitionen är att bjuda in världsledande forskare inom området redovisning, revision och “governance”. Detta första seminarium gav mersmak. Nu börjar planeringen för 2011 års SUGS.

Creative Commons License

Tags: , , , ,

Leave a comment