Redovisningsforskning.se

Svenska Revisionsakademins uppdrag har jag utvecklat en webbplats som är tänkt att tjäna som ett arkiv över svensk redovisningsforskning. Idéen föddes efter en fråga jag fick om inte Revisionsakademin (SRA) skulle kunna tänka sig att skapa en – förvisso mer blygsam – variant av SSRN.com för svensk redovisningsforskning. (SSRN – Social Science Research Network – är en webbplats där forskare kan dela med sig av pågående forskning i form av “färdiga” men ännu ej publicerade working papers.) Jag lade fram den här idéen för akademins ledamöter och de ställde sig positiva till förslaget. Med tanke på att kostnaderna är relativt obetydliga för ett projekt där merparten av arbetet görs av användarna och att eventuella risker för akademin är svåra att föreställa sig var det kanske inte ett så svårt beslut att ta. Resultatet blev Redovisningsforskning.se – en satsning jag tycker man bör se som ett hobbyprojekt för SRA.

Efter att ha byggt webbplatsen och bett omkring 10 personer att testa den blev det dock tydligt att intresset för en sådan här webbplats var svalt. Ingen av de jag bett testa webbplatsen tog sig nämligen tid till att verkligen göra det! Vad göra? Ett enkelt alternativ hade varit att lägga ner (…innan vi egentligen startat!). Det var också min spontana tanke. Varför underhålla en webbplats som ingen besöker? Sedan tänkte jag lite mer. Det slog mig då att redovisningsforskning.se skulle kunna bli något mer än bara en plats där forskare anslår sina working papers. Kanske leder ett utökat utbud av information på webbplatsen till ett större intresse för sidan. Det var dock inte det som fick mig att slå ifrån mig tanken på att lägga ner projektet. Det som fick mig att göra det var istället insikten att jag redan idag gör ett antal saker som jag lika gärna skulle kunna aggregera på en webbplats som redovisningsforskning.se.

För det första går jag löpande igenom ett stort antal redovisningsforskningstidskrifter i jakt på intressanta artiklar. Att komplettera den lista med rss-feeds som jag redan nu skannar i Google Reader kommer knappast ta mycket mer än någon minuts ytterligare tid i anspråk. Att sedan på redovisningsforskning.se anslå de artiklar som skrivits av svenska forskare är inte heller det ett betungande arbete. Med bookmarklets i webbläsaren som Press This är steget från Google Reader till redovisningsforskning.se inte längre än ett par knappklick.

En annan sak jag gör löpande är att jag skummar alla de inbjudningar till konferenser som i tid och otid landar i min epostinkorg. Att lägga in informationen om dessa konferenser i Google Calendar är inte heller det något som tar speciellt lång tid. Med hjälp av ett annat wordpress plugin, wpng-calendar, uppdaterar Google Calendar sedan redovisningsforskning.se autmatiskt. Piece of cake.

Slutligen ansvarar jag för att annonsera nyheter (vissa bör tilläggas) som berör svenska redovisningsforskare på Revisionsakademins webbplats. Att sprida information om det som händer i redovisningsforskningssverige via redovisningsforskning.se ser jag som ett sätt för mig att hålla mig uppdaterad på vad som pågår.

Sammantaget gav detta mig insikten att redovisningsforskning.se med minimal arbetsinsats skulle kunna bli en webbplats som täcker avsevärt mer än bara pågående forskning i form av working papers. Dessutom skulle den kunna bli relevant även om ingen forskare (mer än jag) väljer att publicera sig här. Och bäst av allt; om så sidan inte läses av någon annan än jag själv så är den fortfarande relevant – för mig!

Besök gärna redovisningsforskning.se för att se om den kan vara värd att bokmärka även för dig.
Creative Commons License

Tags: , , , , , , , ,

Leave a comment