Revisionsplikten blir kvar för alla utom de minsta bolagen

Regering har nu sent omsider beslutat sig för hur de skall göra med revisionsplikten. Revisionsplikten avskaffas för privata aktiebolag som underskrider två eller tre av följande värden: 3 anställda, 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och 3 miljoner kronor i nettoomsättning. Detta motsvarar enligt regeringens pressmeddelande motsvarande ca 70 % av Sveriges företag. De omkring 250 000 berörda företagen blir dock inte per automatik revisorslösa, vilket utredaren föreslagit, utan företagen måste själva fatta beslut om att inte ha revision.

Skönt! Då kan jag hantera den frågan i min kommande lärobok om revision. Lite nervöst är det dock eftersom riksdagsbeslutet inte kommer att vara fattat när boken går till tryck. För man vet ju aldrig…

Länk till regeringens pressmeddelande: http://www.regeringen.se/sb/d/12866/a/142681

Creative Commons License

Tags: , ,

Leave a comment