Är Ekonomprogrammet i Uppsala Sveriges bästa ekonomiutbildning?

Uppsala universitet ligger i topp i samtliga tre rankingar. När det gäller ekonomrankingen är det som väntat så att de större och äldre universiteten liksom Handelshögskolan kommer högt, dock med intressanta uppstickare i form av Högskolan i Jönköping och Högskolan på Gotland (Uranks rankingresultatrapport 2011)

Urank har gjort en ranking av universitet, och enskilda utbildningar i Sverige. Glädjande – och lite överranskande måste jag medge – kommer de fram till att Ekonomprogrammet i Uppsala är Sveriges bästa ekonomutbildning. Trevligt. Men vad är Urank? Det slår mig att “oberoende”, vilket Urank beskriver sig som, är en värdefull etikett när varumärket redan är starkt, som t ex för de stora revisionsbyråer jag intresserar mig för i min forskning. När jag aldrig förut hört talas om det som är oberoende noterar jag dock att jag skulle ha föredragit någon annan förtroendeskapande etikett framför oberoendet. Kan denna känsla även ha bäring på min syn på revisionsbranschen?

Creative Commons License

Tags: , , , , , , , ,

Leave a comment