Uppsägningen av Elsevieravtalet

Men varför ett sådant huvudlöst tilltag, frågar sig vän av ordning? Det riskerar ju att med omedelbar verkan från avtalets upphörande den första juli strypa bibliotekens tillgång till många av världens främsta vetenskapliga tidskrifter. […] Svaret är enkelt: förhandlingarna med Elsevier har strandat därför att den affärsmodell som de, i likhet med många andra av de stora förlagen, tillämpar och där lärosätena får betala tredubbelt, är helt orimlig.”

Creative Commons License

Tags: ,

Leave a comment