Första tåget efter sommaren: “Tekniska fel, reducerad hastighet.” Denna gång SL. Kollektivtrafik är en vacker idé. Jag noterar dock att vi ofta talar om vackra idéer men sällan om vackra praktiker.

Creative Commons License

Tags: , ,

Leave a comment