Sverige har följaktligen hamnat i den underliga situationen att den tillsynsmyndighet som ska säkerställa en väl fungerande revision bidrar till att stärka Big 4:s oligopolställning. Och det utan att tydligt ha kunnat visa positiva effekter av nya föreskrifter” (Jan Marton).

Creative Commons License

Tags: , ,

Leave a comment