Namn på ting.

Ett eller flera landskap som hade samma lag bildade ett rättsområde som kallades lagsaga. Hur gammal indelningen i lagsagor är vet vi inte, men den verkar ha varit väl etablerad i början av medeltiden Varje lagsaga hade ett gemensamt ting, som i Danmark och Sverige kallades för landsting och i Norge för lagting. Island hade sitt berömda Allting. Dessa ting var både lagsagans högsta domstol och dess politiska församling.

Alla lagsagor var indelade i mindre rättskretsar, med sina egna ting. I Norge kallades de mindre rättskretsarna för fylken, i Svealand för hundaren och i Götaland och Danmark för härader. Denna indelning går åtminstone tillbaka till vikingatiden” (Charpentier Ljungqvist 2015, s. 148).

Creative Commons License

Tags: , , ,

Leave a comment