Arbetsförmedlingens personal förmedlade 1,5 procent av jobben

Nu är inte jag något stort fan av Arbetsförmedlingen men låt oss inte glömma att sysselsättningsgraden just nu är hög. Om vi behöver en Arbetsförmedling är det inte nu, utan i en lågkonjunktur. Om myndigheten är lika irrelevant i en lågkonjunktur som den är nu, ja, då blir det nog svårt att försvara dess fortlevnad.

Creative Commons License

Tags: , , ,

Leave a comment