Posts Tagged: sysselsättning


En person som utförde minst en timmes arbete under referensveckan eller hade en pågående anställning räknas som sysselsatt. Personer som deltar i vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder räknas också som sysselsatta” (ekonomifakta.se).

Kan sysselsättningsgrad vara Sveriges mest meningslösa statistiska begrepp? Jag tror vi kan utgå från att alla friska icke sysselsatta personer (N.B. enligt den här definitionen) har gjort ett aktivt val att inte vara sysselsatta.

Share & Comment


Arbetsförmedlingens personal förmedlade 1,5 procent av jobben

Nu är inte jag något stort fan av Arbetsförmedlingen men låt oss inte glömma att sysselsättningsgraden just nu är hög. Om vi behöver en Arbetsförmedling är det inte nu, utan i en lågkonjunktur. Om myndigheten är lika irrelevant i en lågkonjunktur som den är nu, ja, då blir det nog svårt att försvara dess fortlevnad.

Share & Comment