En person som utförde minst en timmes arbete under referensveckan eller hade en pågående anställning räknas som sysselsatt. Personer som deltar i vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder räknas också som sysselsatta” (ekonomifakta.se).

Kan sysselsättningsgrad vara Sveriges mest meningslösa statistiska begrepp? Jag tror vi kan utgå från att alla friska icke sysselsatta personer (N.B. enligt den här definitionen) har gjort ett aktivt val att inte vara sysselsatta.

Creative Commons License

Tags: , , ,

Leave a comment